سازدف

سازدف

سازدف
دف یکی از آلات موسیقی است که دارای چنبر چوبی و پوستی نازک است وبا سر انگشتان نواخته میشود دف در آلات ضربی بزمی و دارای بدنه‌ی کوتاه می باشد
اجزا دف
کمه یا کمانه:
نوار چوبی(ویا قابی)می باشد در گذشته از چوب گردو بوده است ولی در حال حاضر چوب های بید نرم نارنج و انجیر استفاده می شود .پهنای این نوار چوبی5/5 تا 7 سانتیمتر و قطر دایره ی آن 41 تا 54 سانتی متر است
برای این که نوازنده راحتتر بتواند ساز را کنترل کند بر روی کمه یک فرو رفتگی میباشد که به ان شصتی می گویند و نوازنده انگشت شصت خود در ان محل قرار می دهد
کمه یک لایه(یک کمه) یا دو لایه( دوکمه )دارد.کمه های دف دو کمه ای با میخ به هم متصل میشوند و ضخامت مجموع دو کمه نباید بیشتر از1/5 تا 2 سانتی متر بیشتر باشد در ساخت سازهای یک کمه مهارت و دقت بیشتری (برای انحناء و گرد کردن چوب)می خواهد این گونه دف نوازندگان از دف یک کمه بیشتر ترجیح می دهند زیرا دو کمه ها امکان تاب خوردن را کمتر می کند .
پوست:
پوست دف را معمولا از پوست دبّاغی شده بز یا گوسفند (وگاه آهو) درست می شود پوست آهو صدای زیبا تر و شفاف تری دارد ولی به خاطر دشواری تهیه پوست آهو برای این منظور بیشتر از پوست بز استفاده میشود. این پوست روی یکی از سطوح جانبی کمه کشیده شده و آنرا با چریش یا گل میخ به کمه میچسبانند.هر مقدار که پوستی که استفاده می شود کلفت تر باشد صدای دف بم تر و هرچه نازکتر باشد صدای آن زیرتر می شود
قلّاب:
قلاب های فلزی میخ های بلندی از جنس آهن یا مس دارند که در جداره ی کمه به فواصل یکسان کوبیده میشونددر حال حاضر از میخ های کوتاه معمولی استفاده می کنند که باعث افزایش کیفیت و مقاومت ساز می شود

حلقه ها:
برای این منظور ازفلز هایی برنج و مس و دیگر فلزات استفاده می کنند .ولی حلقه از جنس برنج بهتر است .این حلقه ها توسط قلاب هایی به شکل میخ به جداره ی کمه نصب میشوند.قطر این حلقه ها حدود 1/5 سانتی متر است. در هر قلاب بنا بر سلیقه ی نوازنده چهارحلقه یا بیشتر آویزان می کند که هنگام نوازندگی از آنها صداهای تریل مانندی ایجاد میشود.
گل میخ:
برای نگه داشتن پوست بروی کمه علاوه بر چریش از پونزهای ته گردی از جنس برنج مس یا آهن استفاده میکنند که معمولا به صورت منظم با فواصلی یکنواخت روی پوست و لبه ی بیرونی کوبیده میشوند. این پونز ها نقش به سزاییدر زیبایی دف دارند گل میخ می گویند
انواع دف دایره زنگی دف بی پوست همراه با زنگ دف دورویه دف مستطیل دف مربع
نگه داری از دف
سعی کنید دف را در جایی نگه داری کنید که از لحاظ دمای محیطی دمای ان ثابت باشد
قبل از استفاده از ساز دست خود را تمیز کنیم و دستمان عاری از چربی باشد
در برخی از دف ها هستند که برجستگی نامطلوبی در لبه در زیر پوست وجود دارد که مبین ساخت ضعیف سازنده است. و این باعث می شود که دست نوازنده به خوبی در ساز قرار نگیرد و نوای مطلوب به گوش نرسد