ساز نی

ساز نی

ساز نی

 


سازی که ا ز یک لوله استوانه ای از جنس نی که سراسر طول آن از هفت بند و شش گره است درست شده است
نی به قطرهای متفاوت از ۵/۱ تا ۳ سانتی متر و طولهای مختلف حدود ۳۰ تا ۷۰ سانتی متر می باشد
در همه ساز های نی ، روی لوله کمی در قسمت پائین ۵ سوراخ در طرف جلو و یک سوراخ در قسمت عقب قرار گرفته، و در یک یا دو انتهای نی روکشی برنجی با طولی کوتاه لوله نئی رامی پوشاند ، و لبه لوله در قسمت دهانی برای این که لای دهان قرار گیرد تیز می باشد
در این ساز هوا از طریق نفس نوازنده ار انتهای بالائی به داخل می رود و قسمت اعظم آن از نزدیکترین سوراخ باز خارج می شود.بنابراین باز و بسته شدن سوراخ ها به توسط انگشتان هر دو دست نوازنده، طول هوای مرتعش و طول موج ارتعاش را زیاد و کم کرده و باعث ایحاد صوت زیر و بم می شود .
این ساز کوکی نیست یعنی کوک آن را چنان که در سازهای زهی با پیچاندن گوشی ها میسرمی کند نمیشود عوض کرد . بنابراین با ساز های دیگر منطبق نمی شود به خاطر همین نقش تکنوار دارد
.به ندرت در کنسرت ها از صوت نی در همنوازی ارکستر استفاده کنند نوازنده ساز مجبور است تعدادی نی را با کوک ها مختلف با خود بیاورد و از انها استفاده کند تا در طی همنوازی یا همراهی صدای خواننده به تناسب موقع از یکی از نی ها باشد .
وسعت صدای این ساز حدود دو اکتاو و نیم می بتشد ، ولی میدان صدا یا کوک در سازهای مختلف متفاوت است
.اجرای اصوات در اکتاوهای بالاتر به وسیله فشار هوا عملی است. به عبارت دیگر با دوبرابر کردن فشار صداهای حاصله یک اکتاو زیر می شود و باید دانست که هر نی فاقدیکی دو صدا است.
در هنام نواختن نی ، هوا را از بینی به ریه و نیز به لپ ها داخل کرده ذخیره می کنند و این هوا را به تدریج به درون لوله می فرستند.