فرق ارکستر با دی جی

فرق ارکستر با دی جی

فرق ارکستر با دی جی
اولین مورد تعداد افراد و نوازندگان انها است که ارکستر ار 5 نفر یا بیشتر می باشند اما در جی یک نفر است و این که هر چه قدر افراد غریبه در مهمانی شما کمتر باشند بهتر است
آهنگهای که توسط گروه ارکستر محدود می باشد به 5 الي 10 ريتم، بسته به قدرت ارگ و مهارت دراميست ان بستگی دارداما دي جي هر آهنگ را با ريتم خودش و شايد هم يک ريتم بهتر در قالب یک ریمیکس براي شما خش می کند .
صداي خواننده ارکستر شما قشنگ باشد باز هم يک صداي تکراري دارد و سبک موزیک شما یک نواخت می شود در صورتی که دی جی می تواند خوانندگانمختلف را پخش کند
ارکستر می توانند اهنگ های محدود برای شما اجرا کند اما دی جی می توانند اهنگ های مختلفی و سبک های متنوع برای شما اجرا کند
ارکستر برای اجرا به فضای زیادی برای اجرا نیاز دارد اما دی جی این گونه نیست
یک ارکستر کامل (حداقل چهار نوازنده) در غیر این صورت موسیقی از کیفیت چندانی برخودار نخواهد بود
، یک دی جی به همراه تجهیزات نور و صدا استعلاوه بر کیفیت هزینه شما را کاهش می دهد
گروه ارکستر و داشتن خواننده، هزینه های شما را بر اساس تعداد نوازنده ها و ادوات موسیقی بالاتر می برد.
توجه داشته باشید برای حمل و نقل گروه ارکستر و موزیک نباید هزینه ای بپردازید؛ بلکه این بخشی از قرارداد است و برعهده همان گروه می باشد
میزان تجهیزات براساس فضا و تعداد مهمانان شما متغیر می باشد . هرچه جمعیت بیشتر باشد و محل عروسی بزرگ تر، تجهیزات صوتی و نوری بیشتری استفاده می شود که هزینه ها را نیز بالا خواهد برد
برای مراسم های زنانه مانند پاتختی، می توانید دی جی و خواننده زن داشته باشید. همراه با تجهیزات صوتی و نوری.