فواید گوش دادن موزیک در ورزش

فواید گوش دادن موزیک در ورزش

فواید گوش دادن موزیک در ورزش
کوش کردن به موزیک بازده ورزشی را تا سی درصد افزایش می دهد
انگیزه افراد را برای ورزش کردن افزایش می دهد
سرعت و روند ورزش را افزایش می دهد
درد احتمالی را که در هنگام ورزش ایجاد می شود را کاهش می دهد
هنگامی‌که ضرب‌آهنگ موسیقی بین 150 تا 170 ضرب‌ در دقیقه باشد، ضربان قلب افراد بالا رفته (75 درصد از حداکثر ضربان) و وارد محدوده کالری سوزی می‌شود. می شو ند
تاثیر موزیک بر ورزش های مختلف
ورزشهایی مثل دو و دوچرخه سواری موزیک باعث تمرکز بیشتر وی می شود و از خسته شدن ان جلو گیری می ند
موسیقی می توانند از اضطراب ورزشکار بکاهد و در او ایجاد هیجان و انگیزه پیروزی کند
موزیک سبب بیستر شدن مهارت فیزکی افراد می شود
موزیک برای ورزشكار به صورت منبعی از انگیزه وانرژی است
انتخاب نوع مزیک تقریباً به طور كامل به علاقه خود شخص بستگی دارد و هرکس بسته به نوع سلیقه خودش موزیک محبوب خود را گوش می دهد و از ان انرژی می گیرد